Kategorier
BlackCoin

Första yogaskolan som accepterar betalning med BlackCoinFirst yoga studio that accept payment by BlackCoin

Vi ger kvitto när du betalar med kryptovaluta.
Du får självklart kvitto när du betalar med kryptovaluta.

BlackCoin är en miljövänlig kryptovaluta. BlackCoin bokförs på vanliga datorer runt om hela världen utan inblandning av banker eller myndigheter.

SADHANA Yoga & meditationsskola, Gongiversum är första yogaskolan i världen som nu accepterar betalning med BlackCoin. Vi har en coinkite betalautomat som underlättar för dig om du vill betala med kryptovaluta. Vi ger dig kvitto när du betalar med BlackCoin och redovisar moms baserat på daglig växlingskurs mellan svenska kronor och BlackCoin. Under Maj 2014 är växlingskursen ungefär 1 SEK för 1 BlackCoin.


“Äntligen någon som kan förklara yoga för oss datornördar!” säger Xerxes Rånby

We give receipt when you pay with crypto currency.
You will of course get a receipt when you pay with crypto currency.

BlackCoin is an eco-friendly crypto currency. BlackCoin ledger is recorded on standard computers around the world without the involvement of banks or government agencies.

SADHANA Yoga & meditationsskola, Gongiversum is the first yoga studio in the world that now accept payment by BlackCoin. We got a coinkite payment terminal which makes it easier for you if you want to pay by crypto currency. We will give you a receipt when you pay with BlackCoin and report VAT based on daily exchange rate between the Swedish krona and BlackCoin. During May 2014 exchange rate is about 1 SEK for 1 BlackCoin.


“Finally someone who can explain yoga for us computer geeks!” says Xerxes Rånby